Izveštaji

Share this:

Menu
O NAMA TELENOR BANKA IZVEŠTAJI

Share this:

 

Izveštaji Telenor banke za 2017. godinu

 
Bilans uspeha za I kvartal 2017 Bilans stanja za I kvartal 2017 Vanbilansna evidencija I kvartal 2017 Tokovi gotovine I kvartal 2017 Bilans uspeha za II kvartal 2017 Bilans stanja za II kvartal 2017 Vanbilansna evidencija II kvartal 2017 Tokovi gotovine II kvartal 2017 Objavljivanje podataka i informacija – 30.06.2017. Bilans uspeha za III kvartal 2017 Bilans stanja za III kvartal 2017 Vanbilansna evidencija III kvartal 2017 Tokovi gotovine III kvartal 2017 Bilans uspeha za IV kvartal 2017 Bilans stanja za IV kvartal 2017 Vanbilansna evidencija IV kvartal 2017 Tokovi gotovine IV kvartal 2017
 
 

Izveštaji Telenor banke za 2016. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2015. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2014. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2013. godinu