Menu
O NAMA TELENOR BANKA TARIFNIK
 

Tarifnik

 

Tarfinik usluga za fizička lica

 
Katalog proizvoda i tarifnik naknada i usluga Telenor banke za fizička lica (PDF)
*važi od 15.08.2017.
 

Tarfinik usluga za pravna lica i preduzetnike

 
Katalog proizvoda i tarifnik usluga Telenor banke za pravna lica i preduzetnike (PDF)
Sve vrednosti ugovorenih promenljivih elemenata se nalaze  ovde.
 
 

Vreme izvršavanja naloga platnog prometa

 

Za dinarska plaćanja

 

Za devizna plaćanja