Menu
O NAMA TELENOR BANKA TARIFNIK
 

Tarifnik

 

Tarfinik usluga za fizička lica

 
Katalog proizvoda i usluga i tarifnik naknada Telenor banke za fizička lica (PDF)
*važi od 01.06.2018.
 

 
Katalog proizvoda i usluga i tarifnik naknada Telenor banke za fizička lica (PDF)

Tarfinik usluga za pravna lica i preduzetnike

 
Katalog proizvoda i tarifnik usluga Telenor banke za pravna lica i preduzetnike (PDF)
Sve vrednosti ugovorenih promenljivih elemenata se nalaze  ovde.
 
 

Vreme izvršavanja naloga platnog prometa

 

Za dinarska plaćanja

 

Za devizna plaćanja