Menu
O NAMA TELENOR BANKA TARIFNIK
 

Tarifnik

 

Tarifnik usluga za fizička lica

 
Katalog proizvoda i usluga i tarifnik naknada Telenor banke za fizička lica (PDF)
 

Katalog proizvoda i usluga i tarifnik naknada Telenor banke za fizička lica (PDF)
*koji važi od 17.03.2019.
 

Tarifnik usluga za pravna lica i preduzetnike

 
Katalog proizvoda i tarifnik usluga Telenor banke za pravna lica i preduzetnike (PDF)
 

Katalog proizvoda i tarifnik usluga Telenor banke za pravna lica i preduzetnike (PDF)
*koji važi od 17.03.2019.
 

Vreme izvršavanja naloga platnog prometa

 

Za dinarska plaćanja

 

Za devizna plaćanja

 

Terminski planovi prijema i izvršenja platnih transakcija

 
 
Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija fizičkih lica u primeni od 22.10.2018.
 
 
Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika u primeni od 22.10.2018.