TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Onama / Telenor-banka / Novosti / 2015

Potrvda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2014. godini


Zahtev za Potrvdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku   (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2014 godini možete poslati na e-mail adresu banka@telenor.rs


Molimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu.


Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.NAZAD