TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Onama / Telenor-banka / Novosti / 2016

2016

Informacija o podizanju i deponovanju evra na bankomatima

22.10.2016

U narednom periodu usluga podizanja i deponovanja novčanica u evrima na bankomatima Telenor banke neće biti dostupna, iz tehničkih razloga.


Letnja MasterCard promocija

20.07.2016

U periodu od 15.07. do 11.09.2016. koristite svoju MasterCard karticu jer vas očekuju brojne pogodnosti kod određenih trgovaca u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Bugarskoj. Za više detalja posetite MasterCard sajt.


Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2015. godini

10.02.2016

Zahtev za Potrvdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2015. godini možete poslati na e-mail adresu banka@telenor.rs