TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Onama / Telenor-banka / Uprava

Uprava

 

Izvršni odbor

+ - Martin Navratil je predsednik Izvršnog odbora Telenor banke a.d

Završio je master studije iz Poslovne administracije na INSEAD-u u Francuskoj, kao i master studije poslovne ekonomije i bankarsva na Univerzitetu ekonomije u Pragu. Do preuzimanja funkcije predsednika Izvršnog odbora Telenor banke u decembru 2013 godine, bio je direktor finansijskih usluga Telenora Srbija.


Prethodno, od 2010. godine, bio je izvršni direktor za finansije i rizike i član Izvršnog odbora KBC banke, koja je deo KBC Grupe. Martin Navratil takođe je bio angažovan na poziciji regionalnog koordinatora revizije za Centralnu Evropu u KBC Grupi.


Karijeru je započeo u kompaniji PriceWaterhouseCoopers. Govori češki i engleski jezik i ima osnovno znanje srpskog jezika.

+ - Član Izvršnog odbora, Miloš Brusin
Član izvršnog odbora Miloš Brusin poseduje višegodišnje iskustvo u bankarstvu koje je stekao na rukovodećim pozicijama u oblasti upravljanja rizicima i poslovima sa stanovništvom. Timu Telenor banke pridružio se u maju 2016. godine na poziciji direktora finansija i upravljanja rizicima. Pre toga proveo je dugi niz godina u Findomestic banci, gde je i započeo svoju profesionalnu karijeru, obavljajući poslove direktora Sektora za metodologiju kredita u poslovima sa stanovništvom i praćenje rizika, direktora Sektora rizika u kreditiranju stanovništva i direktora Sektora podrške u poslovima sa stanovništvom gde je, između ostalog, bio zadužen i za odeljenje kreditne analize i kreditnu administraciju, naplatu potraživanja i utuženja i poslove sa platnim karticama.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – smer finansije, bankarstvo i osiguranje, gde je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

+ - Članica Izvršnog odbora, Marija Popović
Članica izvršnog odbora i izvršna direktorka Korporativnih poslova, Marija Popović, deo je tima Telenor banke od samog otvaranja. Marija ima višegodišnje iskustvo u bankarskoj industriji, koje je stekla na vodećim pozicijama u oblasti prava, usklađenosti poslovanja i regulatornih poslova. Profesionalnu karijeru započela je radeći kao sudijski pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Pre dolaska u Telenor banku u februaru 2014, Marija je radila na pozicijama pravnog savetnika u KBC banci i Findomestik banci.
 
Marija je dala značajan profesionalni doprinos ispunjenju regulatornih zahteva za pokretanje i rad prve mobilne onlajn banke u Srbiji, pri čemu je dodatno nadogradila svoje profesionalno iskustvo kroz različite uloge u oblasti pravnih i korporativnih poslova (pravna podrška poslovanju, podrška ljudskim resursima, usaglašenost bankarskog poslovanja, AML, sprečavanje prevara, i dr.).
 
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položila je pravosudni i ispit za javne beležnike. Udata je i ima dvoje dece.
+ - Član Izvršnog odbora, Miloš Polovina
Član izvršnog odbora Miloš Polovina odgovoran je za Sektor Marketinga. Poseduje više od 10 godina iskustva u bakarskom sektoru, a Telenor banci pridružio se u martu 2014. godine kao rukovodilac Odeljenja za razvoj proizvoda. Profesionalnu karijeru započeo je 2004. godine u Raiffiesen banci, gde je obavljao poslove izveštavanja menadžmenta o poslovnim rezultatima, nakon toga je obavljao poslove direktora razvoja proizvoda za fizička lica i direktora Odeljenja za upravljanje odnosima sa klijentima. Dalju karijeru nastavio je u UniCredit banci gde je preuzeo poziciju Direktora odeljenja za upravljanje odnosima sa klijentima i alternativnim kanalima komunikacije. Aktivno je učestvovovao u projektima i skupovima iz oblasti mobilnog bankarstva.
 
Diplomirani je ekonomista- menadžer.  

Upravni odbor

+ - Predsednica Upravnog odbora, Ingeborg Øfsthus

Ingeborg Øfsthus je predsednca Upravnog odbora Telenor banke.

Sa Telenorom je od 1998. godine. Bila na nekoliko upravljačkih funkcija u tehnici u Telenorovim operacijama u Nemačkoj, Norveškoj i na Tajlandu. Radila je i na različitim pozicijama unutar Telenor grupe, uključujući osnivanje i vođenje „CTO foruma“, a sa Telenorom Srbije je od 2012. godine gde je prethodno držala poziciju izvršne direktorke Tehnike.

Ingeborg poseduje iskustvo pokretanja dva grinfild mobilna operatora, kao i široko iskustvo u oblasti mreže i informacionih tehnologija koje je stekla obavljajući različite funkcije u tim oblastima. 

Ingeborg ima diplomu mastera nauke elektronskih komunikacija, Norveškog univerziteta nauke i tehnologije (NTNU). Godine rada u inostranstvu donele su joj bogato iskustvo u različitim kulturama.

+ - Član Upravnog odbora, Turbjern Mugar Vist

Član Upravnog odbora, Turbjern Mugar Vist (Torbjørn Mogard Wist) je u Telenor grupi već deset godina. Od 2012. godine je na funkciji Višeg potpredsednika u Finansijskoj operativi Telenor ASA. Pre toga, bio je na mestu Višeg potpredsednika, Šefa odeljenja za pripajanja i akvizicije (2008-2012) i Direktora odeljenja za pripajanja i akvizicije (2004-2008) u kompaniji Telenor ASA. Pre dolaska u Telenor, obavljao je funkciju Višeg potpredsednika u londonskoj kompaniji Greenhill & Co. International (1998-2004).


Karijeru je započeo kao finansijski analitičar za globalne telekomunikacije u kompaniji Salomon Brother Inc. (1993-1995), nakon čega je prešao u Merrill Lynch International kao saradnik za telekomunikacije, medije i tehnologiju (1996-1998). Diplomirao je sa počastima poslovnu administraciju na Fakultetu za poslovanje Richard Ivey Univerziteta Zapadnog Ontarija u Kanadi, a poseduje i sertifikat za međunarodni finansijski menadžment (CertlTM) Udruženja za korporativne finansije (Association of Corporate Treasurers).

+ - Član Upravnog odbora, Roni Bake Nevdal

Član Upravnog odbora, Roni Bake Nevdal (Ronny Bakke Naevdal) zaposlen je u Telenoru od 1999. godine.  Godine 2012. imenovan je za Višeg potpredsednika za TMS za Mađarsku, Srbiju i Crnu Goru u okviru Telenor ASA. Pre toga bio je Viši potpredsednik za finansijske usluge (jul 2011–jul 2012) i Potpredsednik u kompaniji Telenor ASA (septembar 2009–septembar 2010).


Potpredsednik za strategiju u Pakistanu postao je 2007. i na toj funkciji bio je zadužen za razvoj finansijskih usluga u Pakistanu. Pre nego što se pridružio Telenor Grupi, bio je na rukovodećim pozicijama u kompanijama Nextra Wireless, Strategy Nextra i Nextra International. Trenutno je član Upravnih odbora kompanija Globul (Bugarska), Telenor Srbija, Telenor Crna Gora i Telenor Mađarska.


Predsednik je Odbora kompanije Telenor Rusija i vodi zajedničke poslove kompanije Telenor. Ima zvanje mastera nauke, elektronike i radio komunikacija, stečeno na Norveškom univerzitetu nauke i tehnologije.

+ - Nezavisni član Upravnog odbora, Boško Živković

Nezavisni član Upravnog odbora, Boško Živković je  rođen 10. januara 1954. godine. Osnovne studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1977. godine gde je 1982. magistrirao, a 1988. godine  doktorirao. Radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u zvanju redovnog profesora na predmetima Finansijska tržišta,


Analiza hartija od vrednosti, Portfolio menadžment i Upravljanje rizicima. Predavao na Fakultetu za menadžment, BK Univerziteta,  na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta u Banjoj Luci i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Bio je Predsednik Komisije za hartije od vrednosti SR Jugoslavije i Republike Srbije (2002-2003)  i Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije (2010-2012).

+ - Nezavisna članica Upravnog odbora, Milica Bisić
Nezavisna članica Upravnog odbora, Milica Bisić, je Izvršni direktor korporativnih poslova u KPMG-u od 2013.godine i osam godina redovan profesor na FEFA – Fakultetu ekonomije, finansija i administracije. Pre toga  bila je savetnik Ministra finansija i privrede u Vladi Republike Srbije (2012. – 2013.) i Direktor za regulatorna pitanja u kompaniji Filip Moris d.o.o. (2005. – 2009.).

Funkciju Direktora Poreske uprave Republike Srpske obavljala je godinu dana (2002. – 2003.), a pre toga je bila i ekonomski savetnik predsednika Vlade Republike Srpske (2001. – 2002.). Član je Srpskog fiskalnog društva, ogranka Međunarodne fiskalne asocijacije (IFA) od 2007. godine.

Ima zvanje doktora ekonomije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 
Organizaciona šema