TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Jedinstvene-usluge / Mcash
 

Ako nemaš karticu kod sebe, od sada novac možeš podići na svim bankomatima Telenor banke, uz novu mCash opciju. Za korišćenje ove opcije, dovoljno je da imaš instaliranu i personalizovanu aplikaciju Telenor banke na svom telefonu.

 
mCash ti omogućava da uz pomoć telefona, bez korišćenja kartice, podigneš i uplatiš novac ili proveriš stanje na računu na bilo kom bankomatu Telenor banke.

Preduslovi za korišćenje:


• Aktivan tekući račun u Telenor banci 
• Status rezidenta (odnosi se na strano ili domaće fizičko lice koje ima prijavljen boravak u RS duže od godinu dana).


mCash transakcije se vrše sa tekućeg računa, pri čemu je moguće podići i uplatiti RSD i EUR na bankomatu korišćenjem ove opcije.
Ovlašćene osobe po tekućem računu nemaju mogućnost korišćenja ove usluge.
 

 

Kako se koristi mCash?

 
1. Pre nego što se uloguješ u aplikaciju na svom mobilnom telefonu, odaberi mCash opciju i unesi svoj PIN.
 
 
2. Aplikacija će generisati TAC (transaction authentication code) u formi bar-koda čija je validnost 3 minuta. U jednom nizu mozeš imati neograničen broj pokušaja za generisanje TAC koda i njegov unos. 
 

 
3. Odaberi mCash opciju na početnom ekranu bankomata pritiskom na zelenu traku. 
 
 
4. Približi ekran telefona sa kodom čitaču bar-kodova (sa desne strane bankomata) ili ručno unesi 16 cifara.
 
 

 
5. Kada je autorizacija uspešno završena, na bankomatu možeš: podići novac, izvršiti uplatu ili odabrati opciju uvida u stanje po računu.