TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Jedinstvene-usluge / Primi-novac-iz-inostranstva

Primi novac iz inostranstva


 

Šta je potrebno za prijem novca iz inostranstva?


1. Potrebno je imati otvoren tekući račun u Telenor banci - pošiljalac ne mora.


2. Pošiljalac bi trebalo da dobije Instrukciju za devizna plaćanja.


3. Prilaganje dodatne dokumentacije kroz aplikaciju je potrebno u slučajevima:

           - kada iz podataka o prilivu nije moguće utvrditi osnov plaćanja

           - kada je dokumentacija neophodna zbog regulative

Instrukcija za plaćanje


Svi korisnici Telenor banke su prilikom otvaranja računa tekućeg računa, u sklopu dokumentacije dobili i Instrukciju za devizna plaćanja. U instrukciji su navedeni korespondenti Telenor banke u inostranstvu za različite valute plaćanja kao i IBAN korisnika priliva.

Ukoliko instrukcija nije dostupna korisniku, univerzalnu instrukciju možeš preuzeti na kraju ove strane. Jedini podatak koji je potrebno dodati je IBAN (International Bank Number) koji se pravi tako što se ispred broja računa upiše RS 35.

 
Kako primiti novac...
Korisne informacije
Kako primiti novac...
 

Instrukciju, u kojoj su popunjeni podaci primaoca (ime i prezime, adresa, broj računa u IBAN formatu - RS35115________________ ) je potrebno poslati pošiljaocu. Takođe, u polju „detaljima plaćanja“ je poželjno upisati svrhu po kojoj se priliv ostvaruje (pomoć članu porodice, lični transfer...) jer će olakšati pravdanje priliva u slučajevima kada nije neophodna dodatna dokumentacija.


U tabeli u nastavku su navedeni ilustrativni primeri pošiljalac/primalac za uplate iz inostranstva i u zavisnosti od toga, odgovarajuća dokumentacija koju je neophodno priložiti kako bi se priliv realizovao.

Pošiljalac
Fizičko lice

Isto fizičko lice
(pošiljalac = primalac)

Pravno lice nerezident
Primalac
Fizičko lice
rezident
≤ 10.000 € nije potreban dokument*
> 10.000 € je potreban dokaz o srodstvu
  • pasoš
  • radna viza
  • studentska viza
≤ 10.000 € je potrebna izjava
> 10.000 € je potrebna faktura ili ugovor
Fizičko lice
nerezident
nije potreban dokument nije potreban dokument nije potreban dokument
* Napomena: Postoji mogućnost da će nam zavisno od konkretne situacije biti potrebna dodatna dokumentacija za pravdanje priliva od korisnika koji prima novac.
Korisne informacije
 

Novac iz inostranstva primamo isključivo u 5 stranih valuta ( EUR, USD, NOK, CHF i GBP ), iz bilo kog dela sveta; ne postoji ograničenje u zemljama, već isključivo ograničenje u vrsti valuta. Telenor banka ne naplaćuje primaocu priliv novca iz inostranstva, ukoliko je pošiljalac odabrao opciju da snosi troškove.

 
Preuzmi IZJAVU za priliv novca (Doc) Preuzmi INSTRUKCIJU za devizna plaćanja koja važi od 01.07.2016. (Doc)
 
 

 

Otvori tekući račun

Računi na klik

Upravljaj karticom

Prenesi novac uz broj mobilnog ili imejl

Pošalji novac u inostranstvo