TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Lokacije / Bankomati / Limiti

Limiti

 
Za kartice Telenor banke limiti za isplatu na bankomatima su utvrđeni na dnevnom i mesečnom nivou. Osnovni limiti se korisnicima dodeljuju prilikom otvaranja tekućeg računa i iznose 100,000 RSD dnevno, odnosno 600,000 RSD mesečno.

Ove limite možeš da promeniš u svojoj Telenor banka aplikaciji, na iznose do maksimalno 600,000 RSD dnevno, odnosno 1,000,000 RSD mesečno. Za isplate u evrima koriste se iste vrednosti ali konvertovane u EUR, po kursu banke.

Kada je u pitanju limit po transakciji, on je određen mogućnošću bankomata da isplati maksimalno 99 novčanica, što znaci da limit po transakciji može da bude maksimalno 198,000 RSD, odnosno 4,950  EUR, uz prethodno podešavanje dnevnih limita u aplikaciji na ove iznose.

Takođe, u mreži Telenor banke postoje bankomati na kojima je najveći apoen za isplatu 1,000 RSD. Na ovim bankomatima maksimalni iznos transakcije je 99,000 RSD.

 
 
Na bankomatima Telenor banke, pored isplate, omogućena ti je i uplata gotovine. Ova opcija je podržana samo za debitnu karticu Telenor banke. Uplata se može vršiti u RSD ili EUR valuti. Prilikom jedne uplatne transakcije nije moguće kombinovati valute.

Uplatna transakcija teorijski može da podrži do 200 novčanica prilikom uplate (teorijski maksimum za skroz nove novčanice). Međutim, preporučujemo vam da ne radite uplate koje prevazilaze 150 novčanica po transakciji.

Kada su dinari u pitanju, banka podžava sve apoene osim 10 RSD i 20 RSD, dok su za EUR valutu svi apoeni podržani. Naš savet je da veće uplate vršite u apoenima veće vrednosti.

Limit na dnevnom nivou za uplatu je 1,500,000 RSD.