Česta pitanja

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA

Share this:

 
 • Na koji način mogu da podnesem zahtev za keš kredit?

 • Da li za potpisivanje ugovora za keš kredit moram da posetim Telenor prodavnicu?

 • Da li mogu podneti zahtev za keš kredit ukoliko nemam otvoren tekući račun u Telenor banci?

 • Da li mogu podneti zahtev za keš kredit ukoliko nisam korisnik Telenora?

 • Da li nerezident moze podneti zahtev za keš kredit?

 • Koje uslove bi trebalo da ispunim za dobijanje keš kredita?

 • Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za keš kredit?

 • Kako mogu proveriti u kom statusu je moj zahtev za keš kredit?

 • Da li postoje troškovi obrade zahteva za keš kredit?

 • Kada mogu da koristim sredstva odobrenog keš kredita?

 • Koje vrste keš kredita su u ponudi?

 • Koja dugovanja mogu refinasirati dinarskim keš kreditom za refinansiranje?

 • Da li iznos koji treba da se refinansira banka uplaćuje korisniku ili direktno banci kojoj korisnik duguje?

 • Koja sredstva obezbeđenja Telenor banka zahteva za odobravanje keš kredita?

 • Kakav je način otplate keš kredita i kog datuma u mesecu mi dospeva rata na naplatu?

 • Koji je metod obračuna kamate i da li je ona fiksna ili varijabilna?

 • Koja je razlika između fiksne i varijabilne kamatne stope?

 • Koliko iznosi kamatna stopa?

 • Kada se opredeljujem za iznos keš kredita i period njegove otplate?

 • Da li mogu da se prijavim za još jedan keš kredit ukoliko mi je jedan već odobren ili mi je zahtev za kredit u obradi?

 • Kako mogu da pratim stanje svog keš kredita?

 • Da li mogu uplatiti više rata unapred ili isplatiti ceo kredit pre dogovorenog roka i na koji način?

 • Da li postoje troškovi u slučaju potpune prevremene otplate kredita?

 • Šta se dešava ukoliko ne postoje sredstva na računu za otplatu mesečne rate?

 • Ukoliko izvršim delimičnu otplatu kredita kako mi se menja mesečna rata i da li ću dobiti dokument da sam uplatio više rata od predviđene?

 • Ko sve i kako može da otvori račun oročene štednje?

 • Kako mogu da otvorim oročenu dinarsku štednju?

 • Da li moram odlaziti do banke kako bi otvorio/zatvorio dinarsku oročenu šrednju?

 • Koji su preduslovi za otvaranje oročene dinarske štednje?

 • Koliko štednih računa mogu imati i koji je maksimalni iznos koji se može uplatiti na štednju?

 • Koliko je maksimalni iznos koji mogu uplatiti na štednju?

 • Da li postoji minimalni iznos koji moram obezbediti na štednji i koliko je?

 • Kako se vrši obračun kamate i da li se ona oporezuje?

 • Ko odgovara za moja položena sredstvana oročenoj štednji?

 • Da li se oporezuje kamata štednog računa?

 • Da li sredstva sa štednje mogu koristiti pre isteka 6 meseci/ godinu dana?

 • Da li i kako mogu podneti zahtev za razoročavanje oročene štednje?

 • Kolika je kamata u slučaju potpunog prevremenog razoročavanja štednje?

 • Da li mogu deo sredstava razoročiti, a ostatak ostaviti na štednji?

 • Koju dokumentaciju dobijam pri otvaranju štednje i kako je mogu naknadno preuzeti?

 • Koju dokumentaciju mi banka dostavlja u slučaju potpunog prevremenog razoročenja i zatvaranja štednje?

 • Koji je maksimalan broj karaktera za ispis ličnih podataka na MasterCard kartici (debitnoj i kreditnoj)?

 • Na koji način mogu da podnesem zahtev za dozvoljeno prekoračenje?

 • Koje uslove bi trebalo da ispunim za dobijanje dozvoljenog prekoračenja?

 • Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih podneo zahtev za dozvoljeno prekoračenje ?

 • Da li je obavezno preneti zaradu na račun u Telenor banci kako bi dozvoljeno prekoračenje bilo odobreno?

 • Koji je minimalni iznos zarade koji je potrebno preneti na račun u Telenor banci?

 • Kada mogu da koristim sredstva iz odobrenog dozvoljenog prekoračenja?

 • Kako mogu da pratim stanje na svom dozvoljenom prekoračenju?

 • Na koji period mogu dobiti odobrenje za korišćenje dozvoljenog prekoračenja?

 • Kako da produžim svoje dozvoljeno prekoračenje i da li moram da isplatim prethodno dozvoljeno prekoračenje da bih dobio novo?

 • Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih produžio dozvoljeno prekoračenje i da li produžetak mogu realizovati bez odlaska u Telenor prodavnicu?

 • Koliko iznosi kamata na godišnjem nivou na Starter paketu, a kolika je na Progresivu?

 • Da li nerezidenti mogu podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje?

 • Na koji način otplaćujem potrošena sredstva i kada mi dospeva rata na naplatu?

 • Šta se dešava ukoliko na računu nema raspoloživog novca za otplatu potrošenog iznosa?

 • Na koji način mogu zatvoriti dozvoljeni prekoračenje i šta mi je potrebno od dokumentacije?

 • Da li postoje troškovi pri zatvaranju dozvoljenog prekoračenja?

 • Šta je mCash usluga?

 • Kome je sve dostupna mCash usluga?

 • Kako da dobijem kod za plaćanje bez kartice?

 • Kako da unesem kod na bankomatu, koliko za to vremena imam?

 • Da li je ograničen broj iniciranja koda i njegovog unosa?

 • Da li mogu na svim platnim mestima koristiti mCash uslugu?

 • Šta je potrebno da odaberem da bih dobio polje za unos TAC koda?

 • Koliko cifara ima svaki TAC kod?

 • Da li ovu uslugu mogu koristiti ovlašćena lica po računu?

 • Da li se mCash posebno naplaćuje i na Starter i na Progresiv paketu?

 • Koliko iznosi dnevni mCash limit?

 • Bankomat ne očitava TAC sa mog telefona. Šta može da bude uzrok?

 • Na bankomatu se pojavio ispis: "Neispravan TAC".

 • Nije moguće podići novac sa bankomata. Šta može biti uzrok?

 • Da li je moguće ovlastiti nekoga da otvoriti tekući račun u moje ime?

 • Kada su mi sredstva od kamate na raspolaganju?

 • Koji je najmanji i koji je najveći iznos koji mogu staviti na štedni račun?

 • Da li tekući račun može biti otvoren u ime nekog drugog korisnika?

 • Da li je prenos plate neophodan za otvaranje tekućeg računa?

 • Da li moram da budem Telenor korisnik da bih otvorio tekući račun?

 • U kojim valutama mogu da otvorim tekući račun?

 • Kako mogu da pristupim svom tekućem računu?

 • Da li je moguće otvoriti više od jednog tekućeg računa?

 • Da li je moguće ovlastiti drugu osobu da raspolaže mojim tekućim računom?

 • Koliko osoba može da ovlasti vlasnik tekućeg računa?

 • Ko može biti ovlašćena osoba?

 • Da li moram da posetim Telenor banku kako bih ovlastio nekoga da raspolaže mojim tekućim računom?

 • Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih postao ovlašćen za korišćenje nečijeg tekućeg računa?

 • Kako mogu da se izmene lični podaci?

 • Da li je potrebno posetiti banku zbog ukidanja ovlašćenja za korišćenje tekućeg računa?

 • Kako mogu da dobijem debitnu karticu za svoj tekući račun?

 • Ko može da zatvori tekući račun?

 • Da li moram da posetim banku da bih zatvorio svoj tekući račun?

 • Kako mogu da dobijem izvod sa tekućeg računa?

 • Ko sve može da otvori tekući račun?

 • Kako mogu da otvorim tekući račun?

 • Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje tekućeg računa?

 • Da li mogu da obustavim izvršenje trajnog naloga sa fiksnim ili promenljivim iznosom za prvu narednu uplatu?

 • Da li će me banka obavestiti o izvršenju mojih trajnih naloga?

 • Da li mogu da otkažem trajni nalog?

 • Da li mogu da prodam dinare i kupujem različite valute?

 • Da li mogu da vidim kupovni kurs stranih valuta?

 • Gde mogu da pronađem informacije u vezi sa popunjavanjem obaveznih polja u nalogu za plaćanje?

 • Gde mogu da vidim da je uplata izvršena i odštampam dokaz o izvršenoj uplati?

 • Šta mi je potrebno za izvršenje uplate prema inostranom pravnom licu, za školovanje ili smeštaj?

 • Da li mogu da investiram novac u inostranstvu?

 • Da li mogu da uplatim osiguranje stranoj osiguravajućoj kompaniji?

 • Da li kao rezident mogu da prenesem novac na svoj račun u inostranstvu?

 • Da li kao nerezident mogu da prenesem novac na svoj račun u stranoj zemlji u kojoj sam rezident?

 • Da li kao rezident mogu da plaćam u stranoj valuti drugim rezidentima u Srbiji?

 • Da li kao rezident mogu da plaćam u stranoj valuti nerezidentima koji žive u Srbiji?

 • Da li kao nerezident mogu da vršim plaćanja u stranoj valuti drugim nerezidentima u Srbiji?

 • Da li mogu da trgujem akcijama u inostranstvu?

 • Da li mogu da šaljem novac svojim rođacima u inostranstvu?

 • Koji dokument mi je potreban za namensko plaćanje u stranoj valuti (kupoprodaja pokretne i nepokretne imovine,plaćanja pravnom licu u zemlji i inostranstvu, polise osiguranja, školarina, turističke usluge...)

 • Kao nerezidentu, zašto mi je potreban Swift kod za dinarska plaćanja?

 • Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske prenose drugim nerezidentima u Srbiji?

 • Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske uplate drugim nerezidentima u Srbiji?

 • Da li kao nerezident mogu da izvršim dinarsku uplatu pravnom licu?

 • Da li kao nerezident mogu da primam platu u stranoj valuti?

 • Pod kojim uslovima mogu da primam platu u stranoj valuti?

 • Da li kao rezident u Srbiji mogu da primam prihod u stranoj valuti?

 • Da li mogu onlajn da uplaćujem dopune kod sva tri mobilna operatora?

 • Da li mogu da uplatim dopunu na svoj račun ukoliko nisam Telenor pripejd korisnik?

 • Da li mogu da uplatim dopunu za nekog drugog pripejd korisnika?

 • Da li mogu da izvršim interni prenos sa dinarskog računa na devizni račun bez prethodne konevrzije?

 • Po kom kursu se kupuje/prodaje strana valuta?

 • Da li mogu da izdam trajni nalog za prenos određenog dinarskog iznosa sa svog tekućeg na štedni račun na zadati dan u mesecu, sa ili bez konverzije u evre?

 • Koji je krajnji rok za plaćanje računa preko trajnog naloga sa promenljivim iznosima?

 • Od kog trenutka će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa fiksnim iznosom obaveze?

 • U slučaju da na računu nema dovoljno novca, da li će banka izvršiti uplatu po trajnom nalogu sa promenljivim iznosom posle datuma njegovog dospeća (isteka)?

 • Da li će banka u slučaju nedostatka novca izvršiti trajni nalog u dinarima (ili drugoj valuti), a nedostajući iznos pokriti konverzijom strane valute u dinare (ili obrnuto) sa mog računa?

 • Kada vršim online plaćanje. da li mogu istog trenutka da vidim koliko će koštati transakcija ili kolika je provizija banke za to plaćanje?

 • Šta su usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?

 • Koje podatke bi trebalo da popuni pošiljalac za usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?

 • Da li mogu da koristim uslugu „Plati na imejl" ili uslugu „Plati na mobilni” za prenos novca u stranoj valuti?

 • Da li je iznos novca koji može da se prenese uz pomoć usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” limitiran?

 • Da li postoji rok u kojem primalac mora da podigne novac primljen preko usluga „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?

 • Šta primalac treba da uradi kako bi primio novac preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni”?

 • Da li mogu da platim sve svoje račune preko „Računi na klik”?

 • Da li banka obaveštava klijenta – pošiljaoca da je prenos novca preko usluge „Plati na imejl" ili usluge „Plati na mobilni” izvršen?

 • Da li usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni” predstavljaju pouzdan način prenosa novca za njene korisnike?

 • Šta je usluga „Računi na klik”?

 • Posle koliko vremena od slanja zahteva za plaćanje računa određenom preduzeću ili operatoru mogu da počnem da koristim uslugu „Računi na klik”?

 • Koji je krajnji rok za plaćanje računa preko usluge „Računi na klik”?

 • Da li na nalogu za plaćanje mogu da vidim koji je iznos mog zaduženja?

 • Da li moram da platim pun iznos računa (zaduženja)?

 • Da li moram da platim sve račune koji mi se prikazuju u „Računi na klik”?

 • Da li mogu da otkažem korišćenje usluge „Računi na klik” za određena preduzeća?

 • Šta je trajni nalog?

 • U kojim slučajevima mogu da izdam trajni nalog sa promenljivim iznosima i kako banka zna kada koji iznos treba da bude plaćen?

 • Posle koliko vremena od izdavanja trajnog naloga sa promenljivim iznosom će banka početi da po njemu izvršava uplate pružaocima javnih i komunalnih usluga?

 • Da li mogu da izdam trajni nalog u stranoj valuti (EUR, USD), a banka ga izvrši sa mog računa u dinarima?

 • Na koji način mogu da izvršim plaćanje?

 • Koliko je vremena potrebno za izvršenje mojih naloga za uplatu?

 • Šta ako nemam dovoljno dinara na tekućem računu za transakciju, a na računu imam novac u drugoj valuti?

 • Po kom redosledu će mi biti zadužen račun po osnovu proknjižene transakcije u dinarima ukoliko imam više valuta na računu, a nemam dovoljno dinarskih sredstava na raspolaganju ?

 • Po kom redosledu će mi biti zadužen račun po osnovu proknjižene transakcije u eurima ukoliko imam više valuta na računu, a nemam dovoljno EUR sredstava na raspolaganju?

 • Da li mogu kao rezident sa svog računa u inostranoj banci da prebacim novac na svoj račun u Telenor banci?

 • Kako mogu da izvršim uplatu na svoj račun?

 • Kako mogu da izvršim uplatu na svoj račun?

 • Koje valute su dostupne na bankomatima Telenor banke?

 • Koje vrste transakcija su mi dostupne na bankomatima Telenor banke?

 • Bankomat nije prihvatio uplatu čitavog iznosa, neke novčanice su mi vraćene. Zašto?

 • Kako mogu da saznam gde se nalazi najbliži bankomat Telenor banke?

 • Koji je najveći iznos koji mogu da podignem na bankomatu Telenor banke?

 • Koje mere predostrožnosti bi trebalo da preduzmem i na šta bi trebalo da obratim pažnju prilikom korišćenja kartice na bankomatima Telenor banke?

 • Koje sve kartice prihvataju bankomati Telenor banke?

 • Koliki je limit po kartici?

 • Na šta bi trebalo da obratim pažnju kada koristim svoju karticu na internetu?

 • Kako mogu da aktiviram karticu?

 • Šta da radim u slučaju da ne mogu da pronađem svoju karticu?

 • Šta je 3D Secure? Da li moja kartica podržava ovu opciju?

 • Šta treba da uradim u slučaju da zaboravim svoj PIN za karticu?

 • Šta je PayPass? Da li moja kartica podržava ovaj model plaćanja?

 • Moja kartica ističe, kako da naručim novu?

 • Šta je CVC2/CVV2?

 • Ne prepoznajem transakciju koja je zabeležena na mom računu. Šta da radim?

 • Da li mogu da koristim karticu u inostranstvu iako nemam evre na računu?

 • Blokiran mi je PIN na kartici. Šta da radim?

 • Kakva je procedura u slučaju da mi nova kartica nije stigla putem pošte?

 • Kako mogu da proverim koje su transakcije izvršene sa mojom karticom?

 • Kartica mi je ostala u bankomatu. Šta da radim?

 • Ko sve moze da otvori štedni račun?

 • Kako mogu da otvorim štedni račun?

 • Da li za otvaranje štednog računa moram da posetim Telenor banku?

 • Da li štedni račun može biti otvoren u ime nekog drugog korisnika?

 • Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih otvorio štedni račun?

 • Da li jos neka osoba može imati uvid u moj štedni račun?

 • Da li je potrebno posetiti banku kako bih zatvorio štedni račun?

 • Da li mogu dobiti izvod sa štednog računa?

 • Koliki je najmanji i koji je najveći iznos koji mogu staviti na štedni račun?

 • Da li mogu da otvorim štednju i sa mobilnog i sa kompjutera?

 • Koji je način obračuna kamatne stope za štedni račun?

 • Da li su mi sredstva sa štednog računa uvek na raspolaganju?

 • Da li mogu imati više štednih računa?

 • Koliko štednih računa mogu otvoriti na jednom tekućem računu?

 • Koji sve tip štednje postoji?

 • Da li osoba koja je nerezident može da otvori štedni račun?

 • Da li se oporezuje kamata štednog računa?

 • Da li mogu da prebacim sredstva sa tekućeg računa na štedni račun?

 • Na koji način mogu da dobijem kredit?

 • Šta mi je od dokumentacije potrebno da bih podneo zahtev za kredit?

 • Da li mogu da dobijem kredit ukoliko nemam račun u Telenor banci?

 • Kako mogu da odustanem od kredita?

 • Do kada moram da izmirim sredstva posle podnošenja zahteva za odustajanje od kredita?

 • Da li se uređaj vraća kada se odustaje od kredita?

 • Da li mogu da otplaćujem kredit preko tekućeg računa ?

 • Da li mogu sam da prebacim sredstva sa tekućeg računa na kredit?

 • Na koliko mesečnih rata mogu da otplaćujem kredit za uređaj?

 • Da li uređaj dobijam odmah nakon podnošenja zahteva?

 • Kolika je kamata na godišnjem nivou za kredit za uređaj?

 • Šta ako nemam dovoljno sredstava na tekućem računu prilikom dospeća rate za naplatu?

 • Na koliki minimalni iznos se odobrava kredit za uređaj ?

 • Koji je maksimalni iznos kredita za uređaj?

 • Da li mi je dostupno stalno praćenje stanja kredita?

 • Da li me banka obaveštava o dospeću sledeće rate za uplatu?

 • Da li nerezident može da dobije kredit?

 • Da li mogu da imam više kredita za uređaj?

Nema rezultata...