Uradi sam

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA URADI SAM

Share this:

 
 
 
 

Otvori račun bez odlaska u banku - preuzmi Telenor banka aplikaciju, popuni zahtev i ugovor ti isporučujemo na kućnu adresu.


     

 


Takođe, moguće je da neko drugi otvori račun u tvoje ime - dovoljno je da preuzmeš ovlašćenje, popuniš ga i overiš kod notara.


Preuzmi OVLAŠĆENJE za otvaranje računa (PDF)
 
 

Prenos sredstava

 

Upravljanje računom

 

Kartice

 

Kredit

 

Plaćanja

 

Bankomati