TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Ponuda / Dozvoljeno-prekoracenje
 

Šta je dozvoljeno prekoračenje?

 
Najjednostavnije i najbrže rešenje za prevazilaženje trenutnog ili povremenog nedostatka novca! Uz ovu opciju imaš mogućnost da raspolažeš sredstvima koja trenutno ne poseduješ na tekućem računu, u okviru odobrenog dozvoljenog limita koji ti odobri banka.

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu podnesi putem internet aplikacije ili u Telenor prodavnici. 

Kamatna stopa je fiksna i obračunava se samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja i za onoliko dana koliko koristiš sredstva.
 

Karakteristike proizvoda

 
Iznos dozvoljenog prekoračenja 5.000 – 500.000 RSD
Rok otplate Do 12 meseci
Godišnja kamatna stopa
Starter paket: 32%
Progresiv paket: 26%
Sredstva obezbeđenja Nisu potrebna
Trošak povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
Odobravanje dozvoljenog prekoračenja Bez naknade
 
Napomena
 
Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja može biti odobren u visini zarade/penzije koja je preneta na račun u Telenor banci. Dodatno, iznos dozvoljenog prekoračenja će biti umanjen za iznos prekoračenja odobrenog u drugoj banci.

U slučaju nedozvoljenog prekoračenja računa (iznos sredstava koje koristiš mimo ugovornog dozvoljenog prekoračenja), banka će obračunavati zateznu kamatu definisanu ugovorom, u iznosu od 41,36% na godišnjem nivou. 


Obnavljanje dozvoljenog prekoračenja
 
Ako želiš da obnoviš svoje dozvoljeno prekoračenje pre isteka, podnesi zahtev 30 dana pre isteka roka, i produži ga na isti način kao i prilikom apliciranja. U ovom slučaju nije neophodno da izmiriš obaveze po osnovu dozvoljenog prekoračenja u korišćenju. Ukoliko ti istekne dozvoljeno prekoračenje, ponovna aplikacija nije moguća dokle god sve dospele obaveze nisu izmirene. 
 
 
Ko može da se prijavi
Način korišćenja
Potrebna dokumentacija
Reprezentativni primer
Ko može da se prijavi
 
• Zaposleni na neodređeno vreme, izuzev vlasnika u preduzetničkim firmama
• Zaposleni na određeno vreme i to na period trajanja „Ugovora o radu na određeno“ minimalno narednih 6 meseci
• Penzioneri

Preduslovi za podnošenje zahteva su:
• Aktivan tekući račun u Telenor banci
• Minimalno radno angažovanje – 3 meseca
• Redovan mesečni priliv po osnovu zarade/penzije od minimum 20.000 dinara
• Redovan prijem zarade/penzije ili dela zarade/penzije preko Telenor banke*

*Pod prijemom zarade se podrazumeva da korisnik ostvaruje redovne prihode po osnovu Ugovora o radu. Nije prihvatljivo zaposlenje na privremenim i povremenim poslovima, kao i druge vrste zaposlenja i ugovora koji ne predstavljaju redovan prihod .
 
Način korišćenja
 
Prekoračenje se koristi kada potrošiš sav novac sa svog tekućeg računa u dinarima. U slučaju da potrošiš i taj dozvoljeni iznos, trošiće se sredstva u ostalim valutama koje poseduješ.
 
Potrebna dokumentacija
 
Za zaposlene: Potvrda o zaposlenju i visini primanja
Za penzionere: Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda Republike Srbije
Za poreske obveznike (u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana): PPDG5 obrazac
 
Reprezentativni primer
 
Starter paket Progresiv paket
Iznos dozvoljenog prekoračenja 5,000 – 500,000 RSD
Rok otplate Do 12 meseci
Nominalna kamatna stopa, godišnja NKS=32.00% NKS=26.00%
Efektivna kamatna stopa, godišnja EKS=37.95% EKS=29.35%
Metoda obračuna kamatne stope Proporcionalna metoda
Sredstva obezbeđenja Nisu potrebna
Trošak povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
Odobravanje dozvoljenog prekoračenja Bez naknade
Iznos dozvoljenog prekoračenja 50,000 RSD
Starter paket Progresiv paket
Ukupan iznos kamate 15,999.98 RSD 12,999.99 RSD
Ukupan iznos za plaćanje 65,999.98 RSD 62,999.99 RSD