Menu
 

 
 

Uz kreditnu karticu imaš uvid u potrošnju i buduće obaveze, bez odlaska u banku!


Uz kreditnu karticu novac ti je uvek dostupan - a pozajmljenu sumu počinješ da vraćaš i do 45 dana kasnije. Putem svoje internet i mobilne aplikacije imaš mogućnost uvida u stanje, postavljanje limita, uključivanje i isključivanje kanala potrošnje - bankomati, prodajna mesta i internet. Kroz aplikaciju su dostupna i sva podešavanja kartice - aktiviranje, izbor ili promena PIN-a, privremena ili trajna blokada ili zamena kartice.

 
 

Podela na rate


Svaka transakcija kreditnom karticom, u minimalnom iznosu od 2000 RSD, ima mogućnost podele na rate, ukoliko je izvršena u tekućem mesecu. Bilo da je transakcija sa kreditne kartice izvršena ili na čekanju, može da se podeli na rate.


Kao i kod opcije Naplati sa kreditne kartice, ova usluga dostupna je putem aplikacije, na putanji Moji računi / Krediti / Kreditna kartica / Detalji transakcije.


Nakon odabira transakcije možeš da uneseš broj rata na koji želiš da podeliš odabranu transakciju.Napomena:
Broj rata zavisi od iznosa transakcije i bira se u aplikaciji, a ne na POS terminalima na kojima je transakcija izvršena.
Klijenti koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Telenor banci: NKS: 22,70% godišnje; EKS: od 25,01% godišnje.
Klijenti koji ne primaju zaradu preko tekućeg računa u Telenor banci: NKS: 26,00% godišnje; EKS: od 28,90% godišnje. 

 
 
 

Revolving

Refinansiranje

Plaćanja

Naplati sa kreditne kartice

 
 


Želiš svoju Telenor banka kreditnu karticu?


 
 
 

Saveti za korišćenje kreditne kartice

 
  • Stanje na kreditnoj kartici možeš da vidiš odmah na početnoj strani aplikacije, pomeranjem u stranu grafika na kome je stanje na tekućem računu, a sve detalje – ukupno zaduženje, iznos i datum sledeće rate možeš pronaći u sekciji Moji računi, u opciji Krediti, klikom na polje Kreditna kartica.
  • Tu se takođe nalaze sve transakcije napravljene sa kreditnog računa. Povlačenje mesečne rate se obavlja automatski sa tvog tekućeg racuna, a možeš je isplatiti i korišćenjem internog prenosa u pregledu svojih računa.
 

 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
  • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje
 

Ko može da se prijavi?

Koraci prilikom prijave

Reprezentativni primer

Karakteristike kartica