TelenorBanka
TelenorBanka
NAZAD Stanovnistvo / Ponuda / Kes-krediti / Prikupljanje-podataka-putem-facebook-stranice-pravila-privatnosti

Prikupljanje podataka putem Facebook stranice - Pravila privatnosti

 

Telenor banka posredstvom Facebooka od klijenata prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon. Prikupljene podatke Telenor banka koristi u svrhu kontaktiranja i informisanja klijenata o keš kreditima, kreditnim karticama i pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama. Upisom ličnih podataka na za to predviđena polja na FB potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje i da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dati.


Telenor banka preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta. Telenor banka dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da opozove saglasnost datu u ove svrhe, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu banka@telenor.rs.