Menu
 
 
 

Šta je dozvoljeno prekoračenje?


Najjednostavnije i najbrže rešenje za prevazilaženje trenutnog ili povremenog nedostatka novca! Uz ovu opciju imaš mogućnost da raspolažeš sredstvima koja trenutno ne poseduješ na tekućem računu, u okviru odobrenog dozvoljenog limita koji ti odobri banka.


Zahtev za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu podnesi putem internet aplikacije ili u Telenor prodavnici.


Kamatna stopa je fiksna i obračunava se samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja i za onoliko dana koliko koristiš sredstva.

 

Karakteristike proizvoda

 


Iznos dozvoljenog prekoračenja


5.000 – 500.000 RSD


Rok otplate


Do 12 meseci


Godišnja kamatna stopa


Klasik / Starter paket: 32% fiksna

Progresiv paket: 26% fiksna


Sredstva obezbeđenja


Nisu potrebna


Trošak povlačenja izveštaja Kreditnog biroa


Bez naknade


Odobravanje dozvoljenog prekoračenja


Bez naknade
 

Napomena

  • Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja može biti odobren u visini zarade/penzije koja je preneta na račun u Telenor banci. Dodatno, iznos dozvoljenog prekoračenja će biti umanjen za iznos prekoračenja odobrenog u drugoj banci.
  • U slučaju nedozvoljenog prekoračenja računa (iznos sredstava koje koristiš mimo ugovornog dozvoljenog prekoračenja), banka će obračunavati zateznu kamatu definisanu ugovorom, u iznosu od 41,63% na godišnjem nivou.


Obnavljanje dozvoljenog prekoračenja

  • Ako želiš da obnoviš svoje dozvoljeno prekoračenje pre isteka, podnesi zahtev 30 dana pre isteka roka, i produži ga na isti način kao i prilikom apliciranja. U ovom slučaju nije neophodno da izmiriš obaveze po osnovu dozvoljenog prekoračenja u korišćenju. Ukoliko ti istekne dozvoljeno prekoračenje, ponovna aplikacija nije moguća dokle god sve dospele obaveze nisu izmirene. 
 

Potrebna dokumentacija

  • Za zaposlene: 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF)

  • Za penzionere: Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda Republike Srbije
  • Za poreske obveznike (u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana): PPDG5 obrazac


Ko može da se prijavi?

Način korišćenja

Reprezentativni primer