Menu
 
 
 

Ako ti je potreban keš, odaberi jedan od kreditnih proizvoda Telenor banke, skrojen po tvojoj meri!

 
 

Uslovi kredita

Iznos kredita od 60.000,00 RSD do 250.000,00 RSD
Rok otplate od 6 do 36 meseci
Kamatna stopa 10,75% fiksna na godišnjem nivou
Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 10. jula 2018. godine.
 
Kalkulator za korisnike kredita
 
 
 

Uz keš kredit  i kreditna kartica 


Uz keš kredit će ti biti odobrena i kreditna kartica sa 30.000 dinara, bez dodatne dokumentacije. Za više informacija u vezi sa ovom ponudom obratite se kontakt centru banke.  


Više o kreditnoj kartici u Telenor banci

 
 
 

Kako da apliciram za kredit?

 
 
 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@telenor.rs
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Primer pravilno popunjenog rešenja o administrativnoj zabrani (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Izvod domaće banke za poslednjih 6 meseci (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 

Ko može da se prijavi

Koraci prilikom prijave

Otplata kredita

Reprezentativni primer

 
 

Još jednostavnije do keš kredita!


U Telenor banci od sada možeš još brže i jednostavnije da apliciraš za keš kredit i to gde god da se nalaziš! Podnesi zahtev onlajn, bez posete banci, jer potrebna dokumenta dostavljaš tek nakon odobrenja kredita. Ukoliko nemaš platni račun u Telenor banci, imaš mogućnost da otvoriš viševalutni platni račun Progresiv, Starter ili Osnovni račun


Saznaj više o apliciranju bez dokumentacije