Menu
 
 
 

Keš kredit i keš kredit za refinansiranje

 

Traženi iznos

{{ slData1Formated }} RSD

60.0001.000.000

Trajanje kredita

BROJ MESECI: {{ sliderData2 }}

684

Progresiv+ korisnici

NKS=EKS={{ interest1Format }}%

Promenljiva Fiksna kamatna stopa

{{ payment1 }} RSD

Mesečna rata

{{ total1 }} RSD

Celokupni iznos otplate

Ostali korisnici*

NKS=EKS={{ interest2Format }}%

Promenljiva Fiksna kamatna stopa

{{ payment2 }} RSD

Mesečna rata

{{ total2 }} RSD

Celokupni iznos otplate

*Korisnici bez prijema zarade/penzije u Telenor banci u minimalnom iznosu od 20.000 RSD

Prikazane vrednosti su informativnog karaktera.
Visina anuiteta se izračunava u momentu realizacije kredita i može se razlikovati od prikazane.

NKS=EKS, korisnik nema dodatne troškove po kreditu.

Prikazane vrednosti su informativnog karaktera.
Visina anuiteta se izračunava u momentu realizacije kredita i može se razlikovati od prikazane.

U slučaju kredita sa promenljivom kamatnom stopom, Telenor banka koristi vrednost 6M BELIBOR-a.

Kamatna stopa za Progresiv + korisnike iznosi 6M Belibor + 7,75%
Kamatna stopa za Ostale korisnike iznosi 6M Belibor + 9,75%

Na dan 25.04.2018.godine, vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3.07%.

NKS=EKS, korisnik nema dodatne troškove po kreditu.

Odaberi vrstu kamatne stope za svoj keš kredit, uz pomoć kalkulatora izračunaj visinu mesečne rate

 
 
*Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja o keš kreditima Telenor banke i neće biti deljeni sa trećim stranama.
 
 
 
 

Dinarski keš kredit

Ako ti je potreban keš ali ne želiš da razmišljaš o skrivenim troškovima, odaberi Keš kredit - kredit koji nema dodatnih troškova!

 
 

Keš kredit sa refinansiranjem

Ako treba da refinansiraš svoja dugovanja odaberi Keš kredit za refinansiranje. Ukoliko ti treba i dodatni keš, podnesi zahtev za veći iznos kredita nego što su obaveze za refinansiranje!

 
 
 

Kako da apliciraš za keš kredit putem internet aplikacije?

 
 
 

 

Uslovi kredita za primaoce plate/penzije u minimalnom mesečnom iznosu od 20,000 RSD u Telenor banci:

 
Namena Dinarski keš kredit/Dinarski keš kredit za refinansiranje
Iznos kredita od 60.000,00 RSD do 1.000.000,00 RSD
Rok otplate od 6 do 84 meseci
Depozit / Učešće Bez depozita / učešća
Kamatna stopa za kredite ročnosti do 36 meseci na godišnjem nivou - fiksna NKS=EKS=10,75%
Kamatna stopa za kredite ročnosti od 37do 60 meseci na godišnjem nivou – fiksna NKS=EKS=13,00%
Kamatna stopa za kredite ročnosti od 61 do 84 meseca na godišnjem nivou – fiksna NKS=EKS=15,00%
Kamatna stopa za kredite ročnosti do 84 meseca na godišnjem nivou – promenljiva NKS=EKS=6M Belibor + 7,75%
Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 1. juna 2018. godine.
 
 
 

Šta znači NKS = EKS?


Efektivna kamatna stopa je stvarna cena kredita i u nju su uračunate sve naknade i provizije koje se plaćaju za odobravanje kredita - na primer troškovi obrade zahteva, troškovi puštanja kredita, godišnja provizija za administriranje kredita, iznos premije osiguranja, troškovi otvaranja i vođenja računa, kao i drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama. Kako Telenor banka keš kredit nema nijedan od ovih troškova efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj - postoji samo jedna kamatna stopa i to je jedini trošak kredita.

 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@telenor.rs
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
  • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje obaveza u drugim bankama
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Primer pravilno popunjenog rešenja o administrativnoj zabrani (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje obaveza u drugim bankama
 

Uslovi kredita za korisnike bez prijema zarade/penzije u Telenor banci:

Ko može da se prijavi

Koraci prilikom prijave

Otplata kredita

Reprezentativni primer

 
 

Još jednostavnije do keš kredita!


U Telenor banci od sada možeš još brže i jednostavnije da apliciraš za keš kredit i to gde god da se nalaziš! Podnesi zahtev onlajn, bez posete banci, jer potrebna dokumenta dostavljaš tek nakon odobrenja kredita.


Saznaj više o apliciranju bez dokumentacije