TelenorBanka
TelenorBanka

Menjačnica

Za transakcije u onlajn menjačnici, u okviru aplikacije, primenjuje se sledeća kursna lista:

 

27.04.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 108,649 113,768 118,888 108,535 119,002
EU EUR 1 120,915 123,257 125,598 122,800 123,800
Velika Britanija GBP 1 141,878 145,367 148,856 141,587 149,146
Norveška NOK 1 12,856 13,172 13,488 12,843 13,502
SAD USD 1 110,305 113,017 115,730 110,079 115,956
 
Telenor banka nastoji da konstantnim ažuriranjem kurseva u toku dana omogući svojim korisnicima najpovoljnije uslove za razmenu novca. Svi kursevi se ažuriraju u realnom vremenu, a evre kao najzastupljeniju valutu u Srbiji, kroz internet i mobilnu aplikaciju moguće je kupiti odnosno prodati po najpovoljnijiim kursevima na tržištu

Kurs koji se primenjuje za naše korisnike u aplikaciji je prikazan u kolonama kupovni/prodajni efektiva.

Zvaničnu kursnu listu koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu), možete pronaći u nastavku.
+ - Zvanična kursna lista
Zvanična kursna lista koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu).
 

27.04.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 108,649 113,768 118,888 108,535 119,002
EU EUR 1 120,915 123,257 125,598 120,791 126,091
Velika Britanija GBP 1 141,878 145,367 148,856 141,587 149,146
Norveška NOK 1 12,856 13,172 13,488 12,843 13,502
SAD USD 1 110,305 113,017 115,730 110,079 115,956