TelenorBanka
TelenorBanka

Menjačnica

Za transakcije u onlajn menjačnici, u okviru aplikacije, primenjuje se sledeća kursna lista:

 

26.03.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 110,397 115,599 120,801 110,282 120,917
EU EUR 1 121,591 123,946 126,301 123,500 124,500
Velika Britanija GBP 1 140,159 143,605 147,052 139,871 147,339
Norveška NOK 1 13,204 13,529 13,853 13,191 13,867
SAD USD 1 112,353 115,116 117,879 112,123 118,109
 
Telenor banka nastoji da konstantnim ažuriranjem kurseva u toku dana omogući svojim korisnicima najpovoljnije uslove za razmenu novca. Svi kursevi se ažuriraju u realnom vremenu, a evre kao najzastupljeniju valutu u Srbiji, kroz internet i mobilnu aplikaciju moguće je kupiti odnosno prodati po najpovoljnijiim kursevima na tržištu

Kurs koji se primenjuje za naše korisnike u aplikaciji je prikazan u kolonama kupovni/prodajni efektiva.

Zvaničnu kursnu listu koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu), možete pronaći u nastavku.
+ - Zvanična kursna lista
Zvanična kursna lista koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu).
 

26.03.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 110,397 115,599 120,801 110,282 120,917
EU EUR 1 121,591 123,946 126,301 121,467 126,796
Velika Britanija GBP 1 140,159 143,605 147,052 139,871 147,339
Norveška NOK 1 13,204 13,529 13,853 13,191 13,867
SAD USD 1 112,353 115,116 117,879 112,123 118,109