TelenorBanka
TelenorBanka

Menjačnica

Za transakcije u onlajn menjačnici, u okviru aplikacije, primenjuje se sledeća kursna lista:

 

26.02.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 111,123 116,359 121,595 111,007 121,712
EU EUR 1 121,591 123,946 126,301 123,400 124,400
Velika Britanija GBP 1 143,603 147,134 150,665 143,309 150,960
Norveška NOK 1 13,705 14,042 14,379 13,691 14,393
SAD USD 1 114,264 117,074 119,883 114,030 120,118
 
Telenor banka nastoji da konstantnim ažuriranjem kurseva u toku dana omogući svojim korisnicima najpovoljnije uslove za razmenu novca. Svi kursevi se ažuriraju u realnom vremenu, a evre kao najzastupljeniju valutu u Srbiji, kroz internet i mobilnu aplikaciju moguće je kupiti odnosno prodati po najpovoljnijiim kursevima na tržištu

Kurs koji se primenjuje za naše korisnike u aplikaciji je prikazan u kolonama kupovni/prodajni efektiva.

Zvaničnu kursnu listu koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu), možete pronaći u nastavku.
+ - Zvanična kursna lista
Zvanična kursna lista koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu).
 

26.02.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 111,123 116,359 121,595 111,007 121,712
EU EUR 1 121,591 123,946 126,301 121,467 126,797
Velika Britanija GBP 1 143,603 147,134 150,665 143,309 150,960
Norveška NOK 1 13,705 14,042 14,379 13,691 14,393
SAD USD 1 114,264 117,074 119,883 114,030 120,118