TelenorBanka
TelenorBanka

Menjačnica

Za transakcije u onlajn menjačnici, u okviru aplikacije, primenjuje se sledeća kursna lista:

 

20.01.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 110,297 115,494 120,691 110,181 120,806
EU EUR 1 121,593 123,948 126,303 123,400 124,400
Velika Britanija GBP 1 139,967 143,408 146,850 139,680 147,137
Norveška NOK 1 13,419 13,749 14,079 13,405 14,092
SAD USD 1 113,260 116,045 118,830 113,028 119,062
 
Telenor banka nastoji da konstantnim ažuriranjem kurseva u toku dana omogući svojim korisnicima najpovoljnije uslove za razmenu novca. Svi kursevi se ažuriraju u realnom vremenu, a evre kao najzastupljeniju valutu u Srbiji, kroz internet i mobilnu aplikaciju moguće je kupiti odnosno prodati po najpovoljnijiim kursevima na tržištu

Kurs koji se primenjuje za naše korisnike u aplikaciji je prikazan u kolonama kupovni/prodajni efektiva.

Zvaničnu kursnu listu koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu), možete pronaći u nastavku.
+ - Zvanična kursna lista
Zvanična kursna lista koja se primenjuje za sve transakcije van onlajn menjačnice u aplikaciji Telenor banke (kao što su menjački poslovi u ekspozituri ili na bankomatu).
 

20.01.2017

Zemlja Valuta Paritet Kupovni devize Srednji kurs Prodajni devize Kupovni efektiva Prodajni efektiva
Švajcarska CHF 1 110,297 115,494 120,691 110,181 120,806
EU EUR 1 121,593 123,948 126,303 121,469 126,799
Velika Britanija GBP 1 139,967 143,408 146,850 139,680 147,137
Norveška NOK 1 13,419 13,749 14,079 13,405 14,092
SAD USD 1 113,260 116,045 118,830 113,028 119,062