TelenorBanka
TelenorBanka
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa kamatom od 3% na godišnjem nivou.

 
+ - Kako do štednje?
+ - Kako najlakše štedeti?

Odredi mesečnu sumu štednje i postavi trajni nalog koji će automatski preusmeravati deo tvojih primanja na štedni račun po viđenju. Iz meseca u mesec tvoja dinarska štednja će sama rasti.


Za otvaranje štednje u Telenor banci potrebno je imati samo otvoren tekući račun, a dalji koraci u otvaranju štednog računa su krajnje jednostavni. Putem internet ili mobilne aplikacije, u Katalogu proizvoda potrebno je izabrati proizvod Štednja po viđenju. 
 
Takođe moguće je istovremeno imati štednju i u dinarima i u evrima. Dinarska štednja po viđenju je povezana sa tekućim računom i u moguće je u svakom trenutku prebacivati novac sa jednog na drugi račun. Prenos novca između računa u Telenor banci je besplatan i realizuje se trenutno preko internet i mobilne aplikacije.  
+ - Saveti za štednju
 
Ponuda štednje
Uplate novca
Isplata/povlačenje novca
Ponuda štednje
 
Telenor banka u svojoj ponudi ima dve vrste štednje po viđenju:

Dinarska štednja po viđenju

 • Dinarska štednja po viđenju ima fiksnu kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou.
 • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
 • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati, a maksimalni iznos je 50.000 EUR u dinarskoj protivrednosti, odnosno 6.000.000 RSD.
 • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
 • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez.

Devizna štednja po viđenju

 • Štednja u EUR je 0,1%, na čiju kamatu se obračunava porez od 15%.
 • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
 • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati
 • Moguće je imati više od jednog štednog računa.

Primer štednje po viđenju:

Novac deponovan na godinu dana, isplaćen nakon perioda od 12 meseci.
 
Ukoliko novac deponujete na 12 meseci  i ne podižete glavnicu i kamatu kao i ukoliko ne dodajete nova sredstva u navedenom vremenskom intervalu, uz fiksnu kamatu od 3% izraženu na godišnjem nivou, nakon isteka perioda od godinu dana, biće vam isplaćena kamata u iznosu 3.000 RSD.
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Kamata 3% 3m 6m 12m
100.000 RSD 732 RSD 1.477 RSD 3.000 RSD
Ukupan iznos 100.732 RSD 101.477 RSD 103.000 RSD
Obračunata kamata na štedni depozit je izračunata pod pretpostavkom da će depozit biti deponovan u  toku navedenih perioda, bez povećanja ili smanjenja uloga po štednom računu, pod uslovom da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
Prednosti štednje po viđenju u dinarima i komparacija
 
Uplate novca
 
Način uplate novca na štedni račun:
Interni prenos sa tekućeg računa na štedni račun ili sa tekućeg računa konverzijom odnosno kupovinom/prodajom valute putem menjačnice i prenosom na depozit po viđenje u valuti u kojoj se depozit vodi. Uplata na šalteru Banke na štedni račun: uplata se prvo vrši na tekući račun pa na štedni (moguća je uplata na štedni račun na šalteru samo u filijali, Omladinskih brigada 90v).
 
Ukoliko imaš tačan plan koliko novca želiš da odvajaš na štednju i koliko često, putem aplikacije možeš napraviti nalog koji će ti automatski prebacivati novac – bilo da je štednja u dinarima ili evrima.
 
Isplata/povlačenje novca
 
Ukoliko korisniku zatreba novac, može ga istog trenutka vratiti na tekući račun i koristiti putem opcije “povuci sredstva” u detaljima štednog računa, ili putem internog transfera tako što će odabrati štedni račun sa kog želi da povuče novac na tekući račun.
 
Načini isplate novca sa štednog računa:
 • Interni prenos sa štednog računa na viševalutni tekući račun
 • Isplata sa šaltera Banke sa štednog računa: isplata se vrši prvo sa štednog na viševalutni tekući račun pa isplata (moguća je isplata sa štednog računa na šalteru samo u Branch-u, Omladinskih brigada 90v)
 
Interni prenos u valuti dozvoljen je samo u okviru računa istog korisnika, što bi značilo da korisnik može sredstva sa svog viševalutnog tekućeg računa da prenese na svoj dinarski ili devizni depozitni račun. Sredstva od kamate su na raspolaganju prvog radnog dana u mesecu nakon pripisa obračunate kamate koji se vrši poslednjeg dana u mesecu.

Moguće je da se putem internet ili mobilne aplikacije ugovore trajni nalozi koji omogućavaju interni prenos sa viševalutnog računa na  štedne depozite. Uplate i isplate na/sa bankomatu direktno na i sa štednog računa jer taj račun nije vezan za debitnu karticu nisu moguće. Iznosi koje korisnik ne može da povuče bez najave su preko 600.000 RSD kada mora postojati najava bez obzira na tip računa.

Napomena: Direktne uplate i isplate putem bankomata sa štednog računa nisu moguće. 
 
 
OSIGURANJE DEPOZITA