Menu
 
 
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa kamatom od 3% na godišnjem nivou.

 

Kako do štednje?

 
 
 
 

Kako najlakše štedeti?


Odredi mesečnu sumu štednje i postavi trajni nalog koji će automatski preusmeravati deo tvojih primanja na štedni račun po viđenju. Iz meseca u mesec tvoja dinarska štednja će sama rasti.


Za otvaranje štednje u Telenor banci potrebno je imati samo otvoren tekući račun, a dalji koraci u otvaranju štednog računa su krajnje jednostavni. Putem internet ili mobilne aplikacije, u Katalogu proizvoda potrebno je izabrati proizvod Štednja po viđenju.


Takođe moguće je istovremeno imati štednju i u dinarima i u evrima. Dinarska štednja po viđenju je povezana sa tekućim računom i u moguće je u svakom trenutku prebacivati novac sa jednog na drugi račun. Prenos novca između računa u Telenor banci je besplatan i realizuje se trenutno preko internet i mobilne aplikacije.

 
 
 

Ponuda štednje

 

Telenor banka u svojoj ponudi ima dve vrste štednje po viđenju:

 

Dinarska štednja po viđenju

  • Dinarska štednja po viđenju ima fiksnu kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati, a maksimalni iznos je 50.000 EUR u dinarskoj protivrednosti, odnosno 6.000.000 RSD.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez.

Devizna štednja po viđenju

  • Štednja u EUR je 0,1%, na čiju kamatu se obračunava porez od 15%.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
 

Primer štednje po viđenju:


Novac deponovan na godinu dana, isplaćen nakon perioda od 12 meseci.


Ukoliko novac deponujete na 12 meseci i ne podižete glavnicu i kamatu kao i ukoliko ne dodajete nova sredstva u navedenom vremenskom intervalu, uz fiksnu kamatu od 3% izraženu na godišnjem nivou, nakon isteka perioda od godinu dana, biće vam isplaćena kamata u iznosu 3.000 RSD.


 
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Kamata 3% 3m 6m 12m
100.000 RSD 732 RSD 1.477 RSD 3.000 RSD
Ukupan iznos 100.732 RSD 101.477 RSD 103.000 RSD
 
Obračunata kamata na štedni depozit je izračunata pod pretpostavkom da će depozit biti deponovan u toku navedenih perioda, bez povećanja ili smanjenja uloga po štednom računu, pod uslovom da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
 
 

Uplate novca

 

Isplata/povlačenje novca

 
OSIGURANJE DEPOZITA