Menu
 
 
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa kamatom od 3% na godišnjem nivou.

 

 

Primer štednje po viđenju

 
Period na koji je novac deponovan na štednom računu
Kamata 3% 3m 6m 12m
100.000 RSD 732 RSD 1.477 RSD 3.000 RSD
Ukupan iznos 100.732 RSD 101.477 RSD 103.000 RSD
 
Obračunata kamata na štedni depozit je izračunata pod pretpostavkom da će depozit biti deponovan u toku navedenih perioda, bez povećanja ili smanjenja uloga po štednom računu, pod uslovom da je kamata podignuta na kraju navedenog perioda. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.
 

 

Ponuda štednje

 

Telenor banka u svojoj ponudi ima dve vrste štednje po viđenju:

 

Dinarska štednja po viđenju

  • Dinarska štednja po viđenju ima fiksnu kamatnu stopu od 3% na godišnjem nivou.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati, a maksimalni iznos je 50.000 EUR u dinarskoj protivrednosti, odnosno 6.000.000 RSD.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Na prihode od kamata na štednju u dinarima se ne plaća porez.

Devizna štednja po viđenju

  • Štednja u EUR je 0,1%, na čiju kamatu se obračunava porez od 15%.
  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun.
  • Ne postoji minimalni iznos koji je moguće deponovati
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
 
 

 

Kako do štednje?

 
 
 

Uplate novca

Isplata/povlačenje novca

 
OSIGURANJE DEPOZITA
 
 

Kako najlakše štedeti?