TelenorBanka
TelenorBanka

Tarifni paket PROGRESIV

Svi korisnici Progresiv paketa Telenor banke, imaju mogućnost da pet puta svakog meseca podižu novac na bankomatima svih banaka u zemlji bez provizije. Uz to, Progresiv paket omogućuje najbolji menjački kurs na bankarskom tržištu, uplate i isplate u dinarima i evrima na Telenor bankomatima, kao i izdavanje MasterCard® debitne kartice bez naknade.

Otvori račun bez odlaska u banku - popuni zahtev putem Telenor banka mobilne aplikacije, a ugovor ti isporučujemo na kućnu adresu.
Detalji računa
Dodatne usluge
Video uputstvo
Detalji računa
 
Uz mesečno održavanje u iznosu od 300 dinara, viševalutni Progresiv tekući račun ti omogućava niz usluga bez skrivenih naknada i provizija.
Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa 300 RSD
Valute RSD, EUR, USD, GBP, CHF, NOK
Kamatna stopa RSD, EUR, USD, GBP, CHF, NOK 0,00%
Platni promet Izdavanje mesečnog  izvoda po tekućem računu putem imejla-a Bez naknade
Plaćanje na klik Bez naknade
Plati na mobilni/plati na imejl Bez naknade
Plaćanja na račun u drugoj banci u zemlji Bez naknade
Plaćanja putem trajnog naloga Bez naknade
Hitni nalozi 200 RSD
Debitna kartica (Re)Izdavanje osnovne kartice Bez naknade
(Re)Izdavanje dodatne kartice 200 RSD
Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u zemlji

Prvih 5 podizanja novca mesečno – bez naknade

Dodatna podizanja novca – 100 RSD

Upit stanja na računu na bankomatu druge banke 80 RSD
Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u inostranstvu 1% (min. 400 RSD)
Isplata gotovine na šalteru druge banke u zemlji i inostranstvu 2% (min. 300 RSD)
SMS Obaveštenje Poruka o prilivu na tekući račun Bez naknade
Poruka o odlivu sa tekućeg računa Bez naknade
Dodatne usluge
 
Račun
Kamatna stopa na nedozvoljeni minus NKS = 41,63% godišnje
Platni promet
Za iznose ≤12.500EUR Za iznose >12.500EUR
Prenos sredstava u inostranstvo sa tekućeg računa 19 EUR 60 EUR
Uplata u RSD na račun nerezidenta u drugoj banci u Srbiji- devizno plaćanje 15 EUR 30 EUR
Prenos sredstava sa tekućeg računa na devizni račun u drugoj banci u zemlji 15 EUR 30 EUR
Bezgotovinski prenos sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa
računa kupca na račun prodavca u drugoj banci, kao i uplate za životno osiguranje.
15 EUR 30 EUR
Zahtev za otkazivanje deviznog naloga ili za povrat sredstava
1000 RSD
+ troškovi ino banke
Platni promet u poslovnici banke
Hitni nalozi 300 RSD
Bezgotovinski prenos sredstava 150 RSD
Uplate na račune van banke u RSD (opšte uplatnice) 1% min 150 RSD – max 3.000 RSD
Ostale naknade
Izdavanje odštampanih dnevnih izvoda i arhivskih izvoda 400 RSD
Izdavanje ostale dokumentacije na zahtev klijenta 400 RSD
Izdavanje potvrda 400 RSD

Jedina poslovnica Telenor banke se nalazi u Omladinskih brigada 90v 11000 Beograd

Video uputstvo
 
 

Tarifnik usluga pronađi ovde