TelenorBanka
TelenorBanka
 

Povoljnija kamata

 

Neograničeno besplatno podizanje gotovine 

sa bankomata drugih banaka u zemlji

Besplatno međunarodno putno osiguranje

uz aktivnu kreditnu karticu, za tebe i članove tvoje uže porodice


 

Kako da postanem Progresiv+ korisnik?


Dovoljno je da prebaciš zaradu u Telenor banku i koristiš naš Progresiv paket.


Ukoliko prestaneš da koristiš Progresiv paket i/ili izostanu dve mesečne zarade u prethodna tri meseca u iznosu od najmanje 20.000 RSD po zaradi,  preko računa u Telenor banci, pogodnosti za keš kredit i neograničeno besplatno podizanje gotovine sa bankomata prestaće da važe.

 

 
Povoljnija kamatna stopa - reprezentativni primer
 
Iznos Rok otplate NKS=EKS na godišnjem nivou Vrsta kamate Mesečna rata Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata)
300,000 RSD 12 meseci 9.00% Fiksna 26,360 RSD 316,320 RSD
36 meseci 9.00% Fiksna 9,554 RSD 343,944 RSD
60 meseci 9.00%*(6M Belibor + 5.30% fiksna marža) Promenljiva 6,218 RSD 373,080 RSD
84 meseci 9.00%*(6M Belibor + 5.30% fiksna marža) Promenljiva 4,805 RSD 403,620 RSD
 
NKS=EKS obračunata na dan 01.02.2017.

*Kamata je pormenljiva u delu referentne kamatne stope. Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati dva puta godišnje sa promenom 6M Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva.

 
Detalji u vezi sa međunarodnim putnim osiguranjem
Način korišćenja polise
Šta paket Uniqa putnog osiguranja omogućava?
Detalji u vezi sa međunarodnim putnim osiguranjem
 
Uz paket Uniqa osiguranja ti i tvoja porodica ste zajedno osigurani 30 dana u godini, svuda u svetu, u iznosu do 10,000 EUR. Članovi porodice, u koje spadaju supružnik, vanbračni supružnik (sa adresom stanovanja kao vlasnik kartice) i deca starosti do 25 godina, ne moraju biti sa tobom na putovanju da bi mogli da koriste osiguranje. Podatke o ostalim osiguranicima, članovima porodice, nije potrebno dostavljati osiguravajućoj kući obzirom da osiguranje za njih važi i bez dostavljenih podataka.

Polisu putnog osiguranja dobijate mejlom, nakon aktivacije kreditne kartice. Period važenja osiguranja označen je na polisi osiguranja. Gašenjem kreditne kartice, kao i neredovnim izmirivanjem dospelih obaveza po kreditnoj kartici (kašnjenje preko 60 dana) putno osiguranje prestaće da važi.

Polisa će biti obnovljena ukoliko poseduješ aktivnu kreditnu karticu, koristiš Progresiv paket i primaš zaradu u iznosu većem od 20,000 RSD preko računa u Telenor banci.

Način korišćenja polise
 
Ako se tokom boravka u inostranstvu dogodi bolest ili nesrećni slučaj, potrebno je da pozoveš Centar za pomoć, na broj +381 11 36 36 955, saopštiš svoje podatke (ime i prezime, broj polise, broj pasoša i da si korisnik kreditne kartice Telenor banke ili član porodice korisnika kreditne kartice Telenor banke), opišeš nastali osigurani slučaj i postupiš po dobijenim instrukcijama. Operateri Centra za pomoć će te uputiti u proverene zdravstvene ustanove, članice Uniqa međunarodne mreže.

Troškove nastale usled bolesti ili nesrećnog slučaja UNIQA osiguranje direktno pokriva zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu.

Šta paket Uniqa putnog osiguranja omogućava?
 
12 meseci – 30 dana boravka za korisnika kartice i njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika i decu do 25 godina starosti
Suma osiguranja / Osigurana suma
Iznenadni i hitni medicinski troškovi - po štetnom događaju  / godišnji limit

Max po štetnom događaju 10.000 EUR  / 10.000 EUR ujedno i godišnji limit za sva osigurana lica po polisi
Za vreme provedeno na rekreativnom skijanju, ograničena je obaveza Osiguravača za isplatu naknade u visini od maksimalno 5.000 evra.

Troškovi hitnog medicinskog transporta - po štetnom događaju / u samostalnoj režiji  Max po štetnom događaju 5.000 EUR / 1.000 EUR u samostalnoj režiji 
Troškovi spašavanja - po štetnom događaju / godišnji limit 

3.000 EUR  / 3.000 EUR
Troškovi nepredviđenog putovanja bračnog druga i izdržavane dece nakon nastupanja nesrećnog slučaja:
po štetnom događaju 

Za povratak dece: u visini cene putne karte u ekonomskoj klasi u jednom pravcu

Za bračnog druga: u visini cene povratne karte u ekonomskoj klasi

Dnevna naknada  za boravak u bolnici u inostranstvu: maksimum 30 dana po štetnom događaju i u godini osiguranja 

25 EUR osim za SAD i Švajcarsku gde se isplaćuje 50 EUR / bez franšize
Troškovi prevoza posmrtnih ostataka – po štetnom događaju / u samostalnoj režiji 

Max po štetnom događaju 5.000 EUR /  1.000 EUR u samostalnoj režiji  

 
Ukoliko bračni/vanbračni supružnik i deca putuju zajedno sa korisnikom kartice broj dana koji ostaje na polisi se umanjuje kao da putuje samo korisnik kartice. Ukoliko bračni/vanbračni supružnik i deca putuju samostalno nezavisno od korisnika kartice limit broja dana po polisi se umanjuje za svako lice pojedinačno.