Primi novac iz inostranstva

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO USLUGE PRENOS SREDSTAVA PRIMI NOVAC IZ INOSTRANSTVA

Share this:

 
 

Šta je potrebno za prijem novca iz inostranstva?


1. Potrebno je imati otvoren tekući račun u Telenor banci - pošiljalac ne mora.


2. Pošiljalac bi trebalo da dobije Instrukciju za devizna plaćanja.


3. Prilaganje dodatne dokumentacije kroz aplikaciju je potrebno u slučajevima:

  • kada iz podataka o prilivu nije moguće utvrditi osnov plaćanja
  • kada je dokumentacija neophodna zbog regulative


Instrukcija za plaćanje


Svi korisnici Telenor banke su prilikom otvaranja računa tekućeg računa, u sklopu dokumentacije dobili i Instrukciju za devizna plaćanja. U instrukciji su navedeni korespondenti Telenor banke u inostranstvu za različite valute plaćanja kao i IBAN korisnika priliva.


Ukoliko instrukcija nije dostupna korisniku, univerzalnu instrukciju možeš preuzeti na kraju ove strane. Potrebno je uneti ime, prezime, adresu i IBAN (International Bank Number) koji se pravi tako što se ispred broja računa upiše RS 35. 

 

Kako primiti novac...

 

Instrukciju, u kojoj su popunjeni podaci primaoca (ime i prezime, adresa, broj računa u IBAN formatu - RS35115________________ ) je potrebno poslati pošiljaocu. Takođe, u polju „detaljima plaćanja“ je poželjno upisati svrhu po kojoj se priliv ostvaruje (pomoć članu porodice, lični transfer...) jer će olakšati pravdanje priliva u slučajevima kada nije neophodna dodatna dokumentacija.


U tabeli u nastavku su navedeni ilustrativni primeri pošiljalac/primalac za uplate iz inostranstva i u zavisnosti od toga, odgovarajuća dokumentacija koju je neophodno priložiti kako bi se priliv realizovao.


 

Pošiljalac

Fizičko lice

Isto fizičko lice

(pošiljalac = primalac)

Pravno lice nerezident

Primalac

Fizičko lice

rezident

≤ 10.000 € nije potreban dokument*

> 10.000 € je potreban dokaz o srodstvu

  • pasošradna
  • viza
  • studentska viza

≤ 10.000 € je potrebna izjava

> 10.000 € je potrebna faktura ili ugovor

Fizičko lice

nerezident

nije potreban dokument nije potreban dokument nije potreban dokument
 

* Napomena:

Postoji mogućnost da će nam zavisno od konkretne situacije biti potrebna dodatna dokumentacija za pravdanje priliva od korisnika koji prima novac.

 
 

Korisne informacije

 
Preuzmi Izjavu za priliv novca iz inostranstva (PDF)