Logotip

Share this:

Menu
O NAMA MEDIJA CENTAR LOGOTIP

Share this:

  • Da biste koristili logotip Telenor banke, potrebno je da posedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji.
  • Treća lica ne mogu da koriste logotip Telenor banke ni u koje svrhe, osim ukoliko za to nemaju specijalnu dozvolu.
  • Logotip Telenor banke se ne sme menjati niti prilagođavati.
  • Neovlašćeno korišćenje logotipa Telenor banke smatra se kršenjem autorskih prava i podleže tužbi.

Veza između znaka i logotipa Telenor banke je neraskidiva. Znak se ne može koristiti bez imena kompanije. Da biste obezbedili da logotip bude čitljiv, potrebno je da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.

Postoje dve osnovne verzije logotipa: na beloj pozadini i na tamnoj pozadini. Verziju na beloj pozadini treba tretirati kao osnovnu i koristiti je gde god to mogućnosti dozvoljavaju.
 
 

Preuzmite logotip Telenor banke u nastavku:

 
 
 
Preuzmi
 
 
 
Preuzmi