Izveštaji

Share this:

Menu
O NAMA TELENOR BANKA IZVEŠTAJI

Share this:

 

Izveštaji Telenor banke za 2018. godinu

 
Bilans stanja za I kvartal 2018 Bilans uspeha za I kvartal 2018 Vanbilansna evidencija I kvartal 2018 Tokovi gotovine I kvartal 2018 Bilans stanja za II kvartal 2018 Bilans uspeha za II kvartal 2018 Vanbilansna evidencija II kvartal 2018 Tokovi gotovine II kvartal 2018 Objavljivanje podataka i informacija – 30.06.2018. Bilans stanja za III kvartal 2018 Bilans uspeha za III kvartal 2018 Vanbilansna evidencija III kvartal 2018 Tokovi gotovine III kvartal 2018 Bilans stanja za IV kvartal 2018 Bilans uspeha za IV kvartal 2018 Vanbilansna evidencija IV kvartal 2018 Tokovi gotovine IV kvartal 2018
 

Izveštaji Telenor banke za 2017. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2016. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2015. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2014. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2013. godinu