Izveštaji

Share this:

Menu
O NAMA TELENOR BANKA IZVEŠTAJI

Share this:

 

Izveštaji Telenor banke za 2019. godinu

 
Bilans stanja za I kvartal 2019 Bilans uspeha za I kvartal 2019 Vanbilansna evidencija I kvartal 2019 Tokovi gotovine I kvartal 2019 Bilans stanja za II kvartal 2019 Bilans uspeha za II kvartal 2019 Vanbilansna evidencija II kvartal 2019 Tokovi gotovine II kvartal 2019
 

Izveštaji Telenor banke za 2018. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2017. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2016. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2015. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2014. godinu

 

Izveštaji Telenor banke za 2013. godinu