Uprava

Share this:

Menu
O NAMA TELENOR BANKA UPRAVA

Share this:

 

Izvršni odbor

Predsednik Izvršnog odbora, Miloš Brusin

Član Izvršnog odbora, Marija Popović

Član Izvršnog odbora, Miloš Polovina

 

Upravni odbor

Predsednica Upravnog odbora, Ingeborg Øfsthus

Član Upravnog odbora, Roni Bake Nevdal

Nezavisni član Upravnog odbora, Boško Živković

Nezavisni član Upravnog odbora, Đorđe Đukić

 
Organizaciona šema (PDF)