Uprava

Share this:

Menu
O NAMA TELENOR BANKA UPRAVA

Share this:

 

Izvršni odbor

Predsednik Izvršnog odbora, Miloš Brusin

 

Član Izvršnog odbora, Marija Popović

 

Član Izvršnog odbora, Miloš Polovina

 

Upravni odbor

 

Predsednik Upravnog odbora, František Kalivoda



Član Upravnog odbora, Marek Slačik



Član Upravnog odbora, Majk Mišel



Nezavisni član Upravnog odbora, Boško Živković



Nezavisni član Upravnog odbora, Đorđe Đukić



 
Organizaciona šema (PDF)