Informacija o podizanju i deponovanju evra na bankomatima

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE INFORMACIJA O PODIZANJU I DEPONOVANJU EVRA NA BANKOMATIMA

Share this:

NAZAD
 
U narednom periodu usluga podizanja i deponovanja novčanica u evrima na bankomatima Telenor banke neće biti dostupna, iz tehničkih razloga. Preporučujemo da u onlajn menjačnici u okviru aplikacije Telenor banke promenite željeni iznos, i na bankomatu podignete dinare. 

Čim usluga bude ponovo dostupna, obavestićemo sve korisnike putem SMS poruke.