Informacija o podizanju i deponovanju evra na bankomatima

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE INFORMACIJA O PODIZANJU I DEPONOVANJU EVRA NA BANKOMATIMA

Share this:

NAZAD
 

Usluga podizanja i uplate evra na bankomatima Telenor banke je ponovo dostupna.


Hvala na razumevanju.