test ext 19

Share this:

Menu

Share this:

 

Traženi iznos

{{ slData1Formated }} RSD

60.0001.000.000

Trajanje kredita

BROJ MESECI: {{ sliderData2 }}

684

Progresiv+ korisnici

NKS=EKS={{ interest1Format }}%

Promenljiva Fiksna kamatna stopa

{{ payment1 }} RSD

Mesečna rata

{{ total1 }} RSD

Celokupni iznos otplate

Ostali korisnici*

NKS=EKS={{ interest2Format }}%

Promenljiva Fiksna kamatna stopa

{{ payment2 }} RSD

Mesečna rata

{{ total2 }} RSD

Celokupni iznos otplate

*Korisnici bez prijema zarade/penzije u Telenor banci u minimalnom iznosu od 20.000 RSD

Prikazane vrednosti su informativnog karaktera.
Visina anuiteta se izračunava u momentu realizacije kredita i može se razlikovati od prikazane.

NKS=EKS, korisnik nema dodatne troškove po kreditu.

Prikazane vrednosti su informativnog karaktera.
Visina anuiteta se izračunava u momentu realizacije kredita i može se razlikovati od prikazane.

U slučaju kredita sa promenljivom kamatnom stopom, Telenor banka koristi vrednost 6M BELIBOR-a.

Kamatna stopa za Progresiv + korisnike iznosi 6M Belibor + 7,75%
Kamatna stopa za Ostale korisnike iznosi 6M Belibor + 9,75%

Na dan 25.04.2018.godine, vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 3.07%.

NKS=EKS, korisnik nema dodatne troškove po kreditu.

Odaberi vrstu kamatne stope za svoj keš kredit, uz pomoć kalkulatora izračunaj visinu mesečne rate