Menu
 
 
 

Ako ti je potreban keš ali ne želiš da razmišljaš o skrivenim troškovima, odaberi

Keš kredit - kredit koji nema dodatnih troškova!

 
 

Uslovi kredita

Iznos kredita od 60.000,00 RSD do 250.000,00 RSD
Rok otplate od 6 do 36 meseci
Kamatna stopa 10,75% fiksna na godišnjem nivou
Jednokratna naknada za odobrenje i administrativne troškove Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 10. jula 2018. godine.
 
Kalkulator za korisnike kredita
 
 
 

Uz keš kredit  i kreditna kartica 


Uz keš kredit će ti biti odobrena i kreditna kartica sa 30.000 dinara, bez dodatne dokumentacije. Ako već koristiš ili je zahtev za kreditnu karticu Telenor banke već podnet, nećeš dobiti dodatnu, ali će pogodnost u vidu besplatnog održavanja biti primenjena na postojeću kreditnu karticu. Pogodnost u vidu besplatnog održavanja kreditne kartice važi ukoliko ti je odobren keš kredit.


Više o kreditnoj kartici u Telenor banci

 
 
 

Kako da apliciram za kredit?

 
 
 
 
 

Šta znači NKS = EKS?


Efektivna kamatna stopa je stvarna cena kredita i u nju su uračunate sve naknade i provizije koje se plaćaju za odobravanje kredita - na primer troškovi obrade zahteva, troškovi puštanja kredita, godišnja provizija za administriranje kredita, iznos premije osiguranja, troškovi otvaranja i vođenja računa, kao i drugi troškovi u vezi sa sporednim uslugama. Kako Telenor banka keš kredit nema nijedan od ovih troškova efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj - postoji samo jedna kamatna stopa i to je jedini trošak kredita.

 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@telenor.rs
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Primer pravilno popunjenog rešenja o administrativnoj zabrani (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Izvod domaće banke za poslednjih 6 meseci (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 

Ko može da se prijavi

Koraci prilikom prijave

Otplata kredita

Reprezentativni primer

 
 

Još jednostavnije do keš kredita!


U Telenor banci od sada možeš još brže i jednostavnije da apliciraš za keš kredit i to gde god da se nalaziš! Podnesi zahtev onlajn, bez posete banci, jer potrebna dokumenta dostavljaš tek nakon odobrenja kredita. Ukoliko nemaš račun u Telenor banci, imaš mogućnost da otvoriš viševalutni račun Progresiv, Starter ili Klasik


Saznaj više o apliciranju bez dokumentacije